arrow_drop_up arrow_drop_down
Wel of niet vaccineren? Dit is wat ik ervan vind.

Wel of niet vaccineren? Dit is wat ik ervan vind.

Afgelopen week ging in ons land de corona-vaccinatie van start. Nog nooit ontving ik zoveel emails met dezelfde vraag: “Marjolein, wat vind jij ervan en laat jij je vaccineren?”.  Het antwoord dat ik stuurde naar alle lezeressen van mijn nieuwsbrief heb ik hieronder geplaatst.

Wat ik hiermee vooral wil doen is je angst voor het virus wat wegnemen. Zodat je voor jezelf een goed overwogen besluit kunt nemen.

Dit artikel krijgt regelmatig een update met nieuwe informatie.

Marjolein, wat doe jij? Wel of niet vaccineren?

Ik wist dat deze vraag zou komen en ik heb nagedacht over wat ik jullie hierop zou antwoorden. Een simpel “ja” of “nee” volstaat hier niet, hier hoort een verhaal bij waar ik mijn beslissing op baseer. Dit wordt daarom een hele lange nieuwsbrief waarin ik je mee wil nemen in mijn gedachtengang hierover die zich het afgelopen half jaar heeft gevormd.

Oké, daar gaan we.

Nieuwsgierigheid is een gezonde eigenschap

Ik ben iemand die van nature veel vragen stelt en dingen wil snappen. “Nieuwsgierigheid is een gezonde eigenschap als het gaat om je eigen gezondheid” is een favoriete uitspraak van me. Dus ja, ik ben nieuwsgierig want ik wil dingen begrijpen.

Net als iedereen begreep ik de paniek in maart en de lockdown die we toen opgelegd kregen. Niemand wist precies waar we mee te doen hadden en er waren zeer veel vraagtekens. Veiligheid van iedereen voorop. Heel logisch.

Maar naarmate het jaar vorderde kreeg ik een onbehaaglijk gevoel. Zo'n ‘hier klopt iets niet' gevoel. Ken je dat? Als kind voelde ik altijd al perfect aan of iemand de waarheid sprak. Langzaam bekroop me zo'n “hier is iets niet pluis” gevoel. Ik heb daar in oktober al een uitgebreid artikel over geschreven. Inmiddels zijn we drie maanden verder.

Mijn ‘niet pluis' gevoel is er nog steeds.

Waar komt mijn ‘onbehaaglijke' gevoel vandaan?

Ik volg graag wetenschappelijk bronnen en internationale websites dus ook op het gebied van corona. Deze hebben ervoor gezorgd dat ik steeds vaker mijn wenkbrauwen optrok en dacht: ‘Hé? Wat?'

Ik kreeg hierdoor steeds meer vraagtekens bij het wereldwijde corona-beleid. Laat me met je delen welke vraagtekens ik me zoal gesteld heb. (Maar doe vooral ook je eigen onderzoek).

RIVM plus wetenschappelijk onderzoek zegt: mondkapjes bieden nauwelijks bescherming en bevorderen juist bacteriële infecties.

Heb jij ook zo'n hekel aan die mondkapjes? Wist je dat het RIVM vorige maand nog heeft herhaald dat niet-medische mondkapjes waarschijnlijk maar beperkt helpen bij het voorkomen van besmetting van anderen? En dat niet met zekerheid gezegd kan worden of niet-medische mondkapjes wel of geen meerwaarde hebben? Klik hier en je kunt het op hun site zelf nalezen.

Maar er is meer. In november kwam een groot onderzoek naar buiten waaruit bleek dat het virus niet of nauwelijks wordt tegen gehouden door medische mondmaskers.

Dit betekent dat de niet-medische mondkapjes, die we bijna allemaal dragen, nog veel minder effectief beschermen.

Dr. Ir. Carla Peeters werkte als immunoloog aan vaccins voor de preventie van infectieziekten. Ze legt in dit interview uit dat mondkapjes niet alleen niet werken maar bovendien niet zonder risico zijn voor onze gezondheid. Bacteriële en virale infecties en schimmels kunnen hierdoor juist toenemen tot wel 72%.

vaccinatie voor en nadelen

Hoofd RIVM zegt dat stoppen met verplichte mondkapjes prima zou zijn

Begin december legde Jaap van Dissel, hoofd RIVM, aan kritisch kamerlid Wybren van Haga nog uit dat hij het prima zou vinden als de politiek het besluit van verplichte mondkapjes weer terug zou draaien op basis van deze nieuwe inzichten. Hè? Wat? Dit is niet gebeurd zoals je weet.

Toen ik vervolgens las dat Hugo de Jonge heeft gezegd dat mensen zich nou eenmaal veiliger voelen met een mondkapje op, was voor mij de maat vol. Ik voelde me betutteld! Ik bepaal zelf wel waarmee ik me veilig voel.

Vanaf dat moment draag ik geen mondkapje meer.

Ik zeg niet dat jij dit moet doen. Ik vertel je alleen wat ik doe.

Waarom horen we niets meer over groepsimmuniteit?

Arts, epidemioloog en hoogleraar Menno Jan Bouma vertelt in dit goede artikel hoe het coronavirus precies werkt. Als we besmet worden houdt ons immuunsysteem dit virus veelal in onze neus-, mond- en keelholte al tegen. Dit betekent dat ons lichaam antistoffen kan opbouwen waardoor het dit virus een volgende keer herkent en ons nog sneller en beter kan beschermen. Dit noemen we immuniteit en dit is gunstig voor ons.

Als grote groepen mensen immuniteit hebben opgebouwd noemen we dit groepsimmuniteit. Dan zijn vaccinaties niet nodig.

Dr. Bouma legt in dit artikel ook uit waarom handen wassen, desinfecteren, afstand houden en niet knuffelen bij een virus als corona niet effectief zijn omdat het een zogenaamde ‘vlieger' is. Dat was weer zo'n Hè? Wat? momentje. Waarom dan die 1,5 meter afstand?

De beste bescherming tegen dit coronavirus is een goed werkend immuunsysteem zegt Dr. Bouma.

Waarom komt de overheid niet met adviezen en maatregelen om ons immuunsysteem gezond te houden? Waarom maken ze groenten en fruit niet goedkoper? Stimuleren ze beweging en sporten? Waarom zoveel maatregelen die juist angst aanwakkeren en eigenlijk ongezond voor ons zijn?

Ik begon meer vraagtekens te krijgen en steeds vaker mijn wenkbrauwen op te trekken.

Waarom worden we nu zo bang gemaakt met aantal besmettingen?

Weet je wat ik ook niet snap? In maart en april kregen we IC opnames en sterftecijfers te zien van mensen die zouden zijn overleden aan corona. Onze zorg ging toen uit naar het verzorgend personeel en overbelasting van de IC's. Terecht! Er werd toen ook gesproken over het belang van het opbouwen van groepsimmuniteit, weet je nog?

Nu, een half jaar later, horen we alleen maar over het hoge aantal besmettingen die zouden blijken uit de PCR test (over die test zo nog wat meer). Moeten we niet juist blij zijn met al die ‘besmettingen'? Dit betekent juist dat steeds meer mensen in contact zijn geweest met het virus en dus antistoffen hebben aangemaakt.

Zo bouwen we groepsimmuniteit op werd er in het voorjaar nog gezegd. Dat was toen positief.

Nu moeten alle mensen met een positieve test (of mensen die samenwonen met iemand die positief is getest) twee weken in thuisquarantaine om besmetting van anderen te voorkomen. Minder opbouw groepsimmuniteit dus. Als er voldoende groepsimmuniteit zou zijn zouden we niet gevaccineerd hoeven te worden. Dat zou dan overbodig zijn.

Zouden we allemaal ernstig ziek worden van dit virus en veel mensen eraan overlijden dan had ik het allemaal gesnapt. Maar dit blijkt niet het geval te zijn. Dit is wat me nog het meest verbaast.

Waarom draconische maatregelen voor een virus met een sterftecijfer vergelijkbaar met ernstige griep?

Ik zou het allemaal begrijpen als we te maken zouden hebben met een killervirus. Dit is echter NIET het geval. Wat de media ook schrijven: de officiële cijfers vertellen een ander verhaal.

In november werd door een groep artsen en professionals die zich niet meer kunnen vinden in de corona aanpak van de overheid, de Stichting Artsen Covid Collectief opgericht. Dat is nogal wat vind ik, dat zo'n groep artsen de moeite neemt een stichting op te richten om de overheid een tegengeluid te laten horen.

Deze artsen vinden dat alle maatregelen meer schade dan goed doen. Dat ben ik ondertussen helemaal met ze eens.

Volgens deze artsen verloopt bij 80% van de mensen besmetting met SARSCoV-2 mild of helemaal zonder symptomen. 12% krijgt verkoudheidsklachten of griep, 1-2 % moet worden opgenomen in een ziekenhuis en 0,35% heeft IC zorg nodig. De risicogroepen zijn duidelijk: 80-plussers en mensen met ernstig overgewicht of onderliggende aandoeningen. Deze percentage zijn allemaal vergelijkbaar met andere ‘normale' griepvirussen.

Ook het sterftecijfer is vergelijkbaar met dat van een stevige griep

Ook het sterftecijfer is vergelijkbaar met dat van influenza. Volgens een recent rapport van de WHO ligt het sterftecijfer op 0,27%: veel lager dan werd voorspeld aan het begin van de pandemie, schrijft de WHO.

De gemiddelde leeftijd van overleden vrouwen is 83,4 en van mannen 79,6 jaar. Hierbij had 94% een of meer andere aandoeningen. Het sterftecijfer mensen onder de 70 jaar wordt geschat op 0,03 – 0,04 %.

Ik wil het lijden aan corona of het verdriet van familieleden van overleden mensen zeker niet bagataliseren. Mijn medeleven gaat absoluut naar ze uit. Ik ken ze persoonlijk ook. Maar in het seizoen 2017-2018 stierven er zo'n 3000 méér mensen aan de griep dan in 2020 door corona. Daar hoorden we toen niets over. De griep is ook besmettelijk, dat weten we allemaal.

Iemand zei laatst voor de grap dat de kans dat jongeren overlijden omdat ze buiten een dakpan op hun hoofd krijgen, groter is dan dat ze overlijden aan corona. Waarom laat de overheid al die jongeren met een mondmasker lopen en mogen ze niet naar school of hoger onderwijs? Steeds meer jongeren bellen de zelfmoord preventielijn.

Mijn hart gaat uit naar alle jongeren in ons land! Ik voel me als iemand die ouder is en meer levenservaring heeft, verplicht om voor ze op te komen en kritische vragen te blijven stellen.

Waarom geen maatregelen om vooral de ouderen en kwetsbaren te beschermen en de jongeren weer ‘vrij' te laten? Waarom al die strenge maatregelen voor iedereen, waarom de economie op slot, waarom al dat zaaien van angst voor dit virus? Mijn ‘niet-pluis' gevoel werd sterker en sterker.

De PCR test roept ook vragen op

Met behulp van de snel ontwikkelde PCR test wordt nu bepaald of iemand corona zou hebben. Ben je positief getest dan moet je twee weken in thuisquarantaine ook al voel je je kiplekker om te voorkomen dat je mogelijk iemand anders besmet.

Moleculair geneticus Pieter Borger heeft met andere (internationale) medici en wetenschappers aangetoond dat het PCR testbeleid minimaal tien ontwerpfouten bevat. De test is nooit bedoeld als diagnostisch middel en leidt tot veel foutieve uitslagen. Ook de bovengenoemde artsen wijzen hierop.

RNA deeltjes van corona of een ander griepvirus kunnen maanden in het lichaam achterblijven. Zoals hierboven gezegd merkt 80% van de mensen niet of amper dat ze een griep- of coronavirus hebben opgepikt. Je krijgt dan wel een positieve uitslag maar kunt allang niemand meer besmetten.

Even voor alle duidelijkheid; als jij ongemerkt in augustus een onschuldig rhino-virus (een griepvirus) hebt opgepakt kan je nu een positieve PCR-uitslag krijgen. Hè? Wat?

Nóg strengere maatregelen op basis van foute cijfers? Nee toch?!

De overheid noemt positieve PCR-uitslagen onterecht ‘besmettingen' en baseert op basis hiervan haar lockdown beleid.

Vanaf 1 december mogen ook mensen zonder klachten zich laten testen. Eind december werden er daardoor 65% meer testen gedaan dan eind november. Ik ben altijd bar slecht in wiskunde geweest maar zelfs ik snap dat het logisch is dat dan het aantal zogenaamde ‘besmettingen' oploopt. Meer testen geeft meer ‘besmettingen'. Dit is namelijk een redelijk vast percentage van het totaal aantal geteste personen dat nu ergens tussen de 12% en 13% ligt. Het kabinet stuurt haar beleid op basis van het aantal positieve PCR testen.

We kunnen dus verwachten dat de lockdown de komende maanden nog strenger wordt. Denk aan een avondklok zoals in andere landen en strenger optreden van boa's.

Steeds vaker heb ik mezelf de vraag gesteld: waarom al deze maatregelen? De lockdowns hebben een zoveel groter negatief effect op ons allemaal dan het coronavirus. Dat is toch niet logisch?

Ik ben lang niet de enige. Het kamerlid Van Haga heeft half december een motie van wantrouwen ingediend tegen dit kabinet. Steeds meer artsen, wetenschappers, immunologen, virologen, epidemiologen, juristen en goede journalisten komen steeds vaker met kritische geluiden. Helaas zijn hun meningen nauwelijks bekend geworden bij het grote publiek.

wel of niet vaccineren

Dus: wel of niet laten vaccineren?

Dit was een lange aanloop op de vraag of ik me wel of niet laat vaccineren.

Ik wil zeker geen negativiteit of verdeeldheid zaaien. Als jij een andere mening hebt: helemaal prima! Laten we elkaar respecteren. Mijn mening kan veranderen en die van jou ook. Laten we in contact blijven, met respect naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Niemand heeft de De Waarheid in pacht. Ik ook zeker niet! De wereld is complex en is dat altijd geweest.

Ik ben niet per definitie tegen vaccinaties. Ik heb ze zelf als kind ook gehad. Maar ik laat me nu niet vaccineren. Waarom niet?

In Nederland krijgen we het nieuwe mRNA-vaccin

Er zijn/worden meerdere vaccins ontwikkeld maar in Nederland krijgen we een nieuw zogenaamd mRNA-vaccin. Dit is onder druk versneld ontwikkeld, er is geen uitgebreide testfase geweest en er is daardoor nog veel te weinig bekend over de veiligheid van deze vaccins.

Dit vaccin is niet getest op kinderen, jongeren of kwetsbare ouderen.

We kennen de bijwerkingen niet op langere termijn. Er is heel veel dat we nog niet weten over dit vaccin. Dit geeft mij geen goed gevoel.

Neuroloog Jan B. Hommel schreef hier een goed artikel over en lichtte het ook toe in in dit interview.   

Ook prof. dr. Theo Schetters (immunoloog) noemt de huidige massa mRNA-vaccinatie ‘roekeloos en onnodig' en niet wetenschappelijk onderbouwd. 

Ook allerlei internationale bronnen laten ons weten dat er teveel onbekende factoren zijn, ze manen ons aan tot voorzichtigheid en pleiten ervoor om langer onderzoek te doen. Er is geen duidelijkheid of het werkelijk zorgt voor mindering van het aantal overledenen, ernstig zieken en ziekenhuisopnames. Hier snap ik iets weer niet: maar daar gaat het toch allemaal om? 

Dit vaccin kan zelfs ons DNA veranderen zeggen deskundigen

Bovengenoemde moleculair geneticus Pieter Borger geeft in dit interview aan (vanaf minuut 50) dat het niet uitgesloten is dat het corona-vaccin ons DNA kan veranderen. Dit kan op termijn tot allerlei ziektes leiden. Hij is dus terughoudend totdat echt wetenschappelijk is uitgesloten dat dit vaccin niet in je genoom integreert. Veranderingen in mijn DNA, daar heb ik ook geen goed gevoel over.

Vaccinaties kunnen op termijn schadelijke bijwerkingen laten zien. In 2009 kocht Nederland 24 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse Griep. Toen er 5 jaar later processen begonnen tegen de bijwerkingen hiervan bleek pas dat Nederland de aansprakelijkheid had overgenomen van de farmaceut. Ook nu wensen farmaceuten niet de verantwoordelijkheid te willen dragen van de mogelijke bijwerkingen van dit vaccin op langere termijn. Ook dit zet mij aan het denken.

In Amerika zijn de mogelijk schadelijke gevolgen dus geheel voor de gevaccineerde. Nederland heeft wel toegezegd mee te zullen bijdragen aan de mogelijke schadeclaims. 

Uit Amerika, die nu enkele weken op ons voorlopen wat vaccineren betreft, komen al de eerste signalen van bijwerkingen en ernstige ontstekingen.

Wanhopige oproep van artsen: waarom mogen bestaande medicijnen niet worden ingezet?

Tot slot misschien nog wel het belangrijkste: er zijn artsen die vanaf het begin, individueel of gezamenlijk, gezocht hebben naar reeds bestaande medicijnen die effectief werkzaam zouden zijn tegen het COVID 19 virus. Deze medicijnen, zonder bijwerkingen, zijn er.

Luister naar het emotionele verhaal van Dr Pierre Kory, over het reeds bestaande middel Ivermectine. Uit vele omvangrijke onderzoeken blijkt dat vroege behandeling met dit medicijn zowel preventief te werken, als ziek zijn en overlijden aan COVID 19 aanzienlijk te verminderen.

Dr. Kory ziet dagelijks patiënten sterven aan COVID 19. De druk op zijn afdeling is enorm. Waarom mag dit middel niet worden ingezet vraagt hij zich wanhopig, bijna huilend, af.

Waarom is er een nieuw vaccin nodig en moet de hele wereldbevolking worden gevaccineerd als er bestaande medicijnen zijn die werken als iemand corona heeft en geen bijwerkingen geven vragen deze artsen zich af.

Ik vraag het me ook af.

vaccineren tegen corona

Nee, vaccineren betekent niet dat we terug kunnen naar ‘normaal'.

Ik snap het helemaal als jij denkt dat als we ons allemaal laten vaccineren we terug naar ‘normaal' kunnen.

Ik hoor dat steeds in mijn omgeving dat dat voor veel mensen de reden is om zich te laten vaccineren: mondkapjes af, oma weer knuffelen, kinderen naar school en lekker weer uit eten in een restaurant. Wie wil dat nou niet? We zijn de maatregelen allemaal spuugzat.

Helaas is dit niet het geval. Ik vind dat de overheid hier tot nu toe erg onduidelijk in is. Ook mét vaccinaties blijven alle andere maatregelen gehandhaafd zegt de WHO. Je bent door het vaccin zelf beschermt maar kunt anderen nog steeds besmetten is de redenatie hierachter. Lockdowns en mondkapjes hoelang nog dan? Niemand die het weet, ook Hugo de Jonge niet.

Ik heb nog steeds veel vragen. Hoe vaak moeten we ons laten vaccineren? Ieder jaar zoals bij een griepvirus? Of bij iedere mutant die de kop op steekt zoals de Britse coronavariant die inmiddels in Nederland is gesignaleerd?

De belangrijkste reden echter dat ik me niet laat vaccineren is dat ik niet bang ben voor het corona-virus.

Ik ben 62 jaar, ik eet en leef gezond. Ik weet globaal hoe mijn immuunsysteem werkt en hoe ik hier met voeding, supplementen en leefstijl een positieve invloed op heb. Ik ben niet bang om af en toe een verkoudheid of griep te krijgen en vertrouw erop dat mijn immuunsysteem me voldoende beschermt. Ook tegen COVID 19.

Het nieuwe ‘normaal' in mijn ogen: geef voeding  de hoofdrol!

Ik wil hierbij duidelijk stellen dat niemand voor jou kan beslissen of je je wel niet moet laten vaccineren. Als er iets is waar je een eigen keuze in moet maken dan is het dit wel. Het is jouw lichaam. Volg vooral je eigen intuïtie en je eigen wijsheid. Ik heb mijn gedachtengang met je gedeeld omdat veel vrouwen me hierom gevraagd hebben en ik het belangrijk vind om vooral de enorme angst voor dit virus wat bij je weg te nemen.

Weet je wat ik, ondanks alle ellende, toch als positief zie? Dat deze hele situatie ons vooral uitnodigt om zelf meer dan ooit de regie over onze gezondheid in eigen handen te nemen!

Voeding en leefstijl als belangrijkste wapen tegen het coronavirus zegt ook internist en COVID dokter Yvo Sijpkens. Voeding en leefstijl als middel om een geweldig mooi, vitaal, lang en waardevol leven te creëren voor jezelf zeg ik.

Wil jij ontdekken hoe je met voeding je immuunsysteem positief kunt beïnvloeden? Lees dan de artikelen onder het kopje immuunsysteem of Klik hier en bestel dan alvast mijn boek dat eind deze maand uitkomt.

Wil jij begeleiding bij het positief veranderen van je voedingspatroon en het ondersteunen van je immuunsysteem? Schrijf je dan in voor het online programma Het Voedingskompas. Klik hier en lees meer over dit programma.

Ik geloof in de kracht van ons immuunsysteem, in de enorme intelligentie van ons lichaam, en ik geloof ook in het goede van de mens. We kunnen zoveel meer dan dat we vaak denken! De toekomst ligt in onze eigen handen.

Als je je wanhopig voelt, in de war, bezorgd of boos keer dan naar binnen. Zoek wat vaker de stilte op, luister naar je hart en neem wat afstand van de wereld. Luister naar je diepe, innerlijke wijsheid, vertrouw daarop, zet een glimlach op je gezicht (ook al voelt het een beetje geforceerd) en vaar eigen-wijs je eigen koers.

Als je dit artikel waardevol vindt voor je gezondheid en vitaliteit help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan door middel van de social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat.

Nicolle
Door

Nicolle

op 9 January 2021

Jij schrijft hoe ook ik erover denk. Dank daarvoor. Hopelijk gaan meer mensen op tijd de ogen open. Het is allemaal verdacht en dat geeft onrust en onzekerheid. De vaccins geven ons niet het "oude normaal" terug en ook dat zet vraagtekens.... Griep is overleden aan corona. Blijf met zn allen gezond met de ogen open....

Een kritsche, bezorgde Nederlandse
Door

Een kritsche, bezorgde Nederlandse

op 9 January 2021

Ik had het niet beter kunnen verwoorden en ik hoop dat er toch nog geluisterd gaat worden naar st. Artsen covid collectief en naar alle andere artsen die vraagtekens hebben en dit goed kunnen onderbouwen vanuit hun kennis. Zo is het verhaal van dr. Wakefield over het vaccin ook heel duidelijk, kijk maar eens naar zijn uitleg https://www.youtube.com/watch?v=SEBmziG3xa8&feature=share&fbclid=IwAR11puwVd5nKumoLlmSjTXkihPcCdmZv0obpIzTnR_QVYBYUilxOS23ySHY Dus ga op onderzoek uit en maak dan een beslissing, want we denken we dat de lockdown opgeheven gaat worden als we laten vaccineren en we terugkunnen naar het oude normaal, dat zit er voorlopig gewoon niet in. Hugo de Jonge geeft dit toe aan Wybren van Haga als hij daarom vraagt.

Yvonne
Door

Yvonne

op 9 January 2021

Dank je wel voor deze uitleg. Het is precies hoe ik er ook over denk. Ik kon het alleen niet zo duidelijk beschrijven met wetenschappelijk onderzoek.

Afra
Door

Afra

op 9 January 2021

Hey Marjolein, Een helder stuk en ik ben het ook echt met je eens. Echter: de ziekenhuizen liggen nu wel vol. En ondanks dat ze het nu niet aan kunnen omdat er destijds bedden en personeel zijn wegbezuinigd moeten we nu wel met deze situatie dealen. En het is niet helemaal zo dat een gezonde leefstijl 100% beschermd. Ik ben zelf in opleiding tot leefstijl coach dus ik ben helemaal pro gezonde leefstijl maar alle obesen krijg je niet ff in een paar maanden op gezond gewicht. En ook gezonde fitte mensen zoals een jonge sportieve vriend van me kunnen heftig ziek worden van Corona. Dus hoewel ik het abosoluut eens ben met jouw verhaal (en vele anderen die dit nu ook vertellen) denk ik dat we nog wel een schakel missen in het oplossen van deze crisis. Hoe zouden we de lockdown en mondkapjes kunnen loslaten en tegelijkertijd er voor kunnen zorgen dat de zorg het aan blijft kunnen (op korte termijn)? Want mondkapjes helpen idd niet. En lockdown heeft heel veel neven schade die nu nog niet eens allemaal zichtbaar is. Maar het virus verspreid zich via mensen dus waar mensen samen komen blijft er risico op het virus. Ben benieuwd hoe jij er in staat. Ook snap ik niet waarom ivermectine niet mag worden ingezet. Is dat omdat er daar weinig aan te verdienen valt?

Will-Therèse Van Roosmalen
Door

Will-Therèse Van Roosmalen

op 9 January 2021

Beste Marjolein, Wat leg je dit goed uit. Een heel compleet verhaal op beschouwende wijze neergezet, zonder emotie maar helder! Dank je.

Marlies Blom
Door

Marlies Blom

op 9 January 2021

Fantastisch onderbouwd artikel!

Jolanda
Door

Jolanda

op 9 January 2021

Dank je wel Marjolein.. ik was er al van overtuigd dat ik geen vaccinatie wil. Dit bevestigd mijn keuze DANKJEWEL 🙏

Veron Goemans
Door

Veron Goemans

op 9 January 2021

Ha Marjolein, ik heb je artikel gedeeld op Twitter, LinkedIn en Facebook. Jij verwoordt precies zoals ik er ook tegenaan kijk. Fijn dat je in je artikel links hebt opgenomen waarmee vrouwen zelf ook het een en ander na kunnen gaan.

Jan
Door

Jan

op 9 January 2021

De nadruk op gezonde voeding is al jaren een ondergeschoven item. Althans niet in de goeie richting! De voedingsmiddelen industrie is 1 grote, criminele organisatie, met vanlieverlee heel veel macht. Bijna als de farmacie... Als je doelbewust foute stoffen toevoegd aan voeding, ter verhoging van de winst, ben je in mijn boekje een crimineel. Als je er als regeringen (lokaal zowel als europees) aan meewerkt, ben je medeplichtig. De grote adviseurs in NL...rivm voorop, maar ook het omt, blijken fors financieel belang bij hun eigen adviezen te hebben..Euhh??😱 Het rivm, wat vlak voor deze crisis volkomen ontmaskerd werd door de boerenstand, was plots heilig!! Het is een enorm politiek rekencentrum. Dacht u dat de cijfers over stikstof, pfas, nh4, enz. enz. door meten tot stand kwamen? Nou echt niet, vrijwel alles komt voort uit rekenmethodes, die naar believen simpel en onopvallend verandert kunnen worden. In een wereldwijd complot weiger ik voor nu te geloven. Dat er van de huidige crisis misbruik wordt gemaakt op het gebied van maatregelen en wetjes is hoop ik voor een ieder kraakhelder!!

sjoukje
Door

sjoukje

op 9 January 2021

Heb jou artikel met veel aandacht gelezen en het is alsof het mijn gedachten zijn. Kan me er helemaal in vinden en ook ik stel steeds de vraag ; Hé? Wat?

Lucienne de Gier
Door

Lucienne de Gier

op 9 January 2021

Of ik het zelf heb geschreven. Dank je wel. Ook ik voel dat het ergens niet goed zit.

Maaike Niemantsverdriet
Door

Maaike Niemantsverdriet

op 9 January 2021

Marjolein, wat een sterk uitgebalanceerd, duidelijk, onderbouwd en prachtig verwoord blog heb je geschreven over vaccinatie. Chapeau. 🙏👍

Sandra
Door

Sandra

op 9 January 2021

Mooi artikel Marjolein, dit is precies mijn gevoel en zoektocht geweest. De wereld steekt nóg ingewikkelder in elkaar dan ik in eerdere zoektochten al had ontdekt. Gezonde leefstijl is sowieso het antwoord op vele ziekten en aandoeningen, ook op dit virus.. !

Rita
Door

Rita

op 9 January 2021

Goed en duidelijk geschreven, voor iedereen aan te raden dit eerst te lezen voor je beslist je te laten vaccineren.

Monique Dogterom
Door

Monique Dogterom

op 9 January 2021

Geweldige uitleg en precies hoe ik er ook over denk! Gewoon logisch nadenken! Ik ga ook zeker geen vaccin nemen vind het ronduit gevaarlijk waar de nederlandse regering mee bezig is. Ik heb zelf twee dochters ze zijn 20 en 15 jaar zij krijgen ook geen vaccin. De meesten denken dat ze ervan af zijn van alle regels maar nee tuurlijk niet! En dan een vaccin in laten spuiten waarvan ze nu al zeggen dat je het virus nog steeds kunt krijgen en overdragen wat heeft het voor nut? Het lijkt wel of de mensen als proefkonijn worden gebruikt. Ik vind het heel erg zeker ook voor de jongeren wat voor toekomst hebben ze nog met een economie die kapot is en waar zij de prijs voor gaan betalen? Het lijkt wel een slechte science fiction film waar we in beland zijn. Ik ben blij dat je dit met ons wilde delen en ik deel het zeker zodat iedereen kan lezen wat de waarheid is. Groetjes Monique

Marthy Hooghiemstra-Baron
Door

Marthy Hooghiemstra-Baron

op 9 January 2021

Hallo Marjolein, hier de gevraagde reactie op dit artikel. Weet jij misschien hoeveel mensen er in Nederland zijn overleden omdat er een dakpan op hun hoofd is gevallen? 56 jaar geleden is er op bijna 4 jarige leeftijd daadwerkelijk een dakpan op mijn hoofd gevallen. 2 littekentjes van de krammetjes is de enige schade die ik er aan overgehouden heb. (Heb ik hierdoor een grotere kans op overlijden door corona? Denk het niet.) Waarom deze rampzalige maatregelen genomen ik begrijp er ook niets van.

wilma meijer
Door

wilma meijer

op 10 January 2021

Goedendag, zie veel dingen staan waarvan ik ook denk dat het zo is. Dat vaccin ga ik als jonge gezonde vrouw ook niet zomaar halen. Maar is de enige reden van al die maatregelen niet dat de ziekenhuizen de zorg van de coronapatienten niet aan kan? Ten minste niet naast de reguliere zorg waar nu een hoop opgeschoven wordt, hoe gevaarlijk is dat? Ben het met u eens dat het zeker geen killer virus is en dat je je niet gek moet laten maken. Maar als de groep mensen die grotendeels in het ziekenhuis beland beschermd wordt dan zijn we er toch?

Marjan
Door

Marjan

op 10 January 2021

Wauw, dankjewel voor dit artikel! Heb um meteen gedeeld, je zegt het precies zoals ik het denk, maar nog niet zo kon samenvatten. Dankjewel, dankjewel, dankjewel! 🌹

Hilde
Door

Hilde

op 10 January 2021

ik vind dit een heel eerlijke mening, heel open, luisterend en begrijpend naar de andere toe (heb het gevoel dat dit in de huidige wereld minder en minder kan, je bent voor of tegen, maar mee evolueren kan blijkbaar niet zomaar meer), ook gevoelig om aan te passen als het hele verhaal evolueert... ik kan me er helemaal in vinden, dank voor zo'n mooi artikel!

Richard Thijssen
Door

Richard Thijssen

op 10 January 2021

Zeer interessant en op feiten berustend artikel waarvoor dank. MSM pikt het helaas zeer moeizaam op waardoor 60-75% het 'geloof' blijft houden in de huidige aanpak. Ik krijg elk jaar een oproep voor de griepprik daar ik mbt bronchitis tot de risicogroep(60 jaar en ouder of aandoeningen die het nopen) behoor maar al 15 jaar, zolang krijg ik deze oproep, ga ik niet naar de huisarts voor deze vaccinatie vanuit het principe dat mijn immuunsysteem het zich maar moet uitzoeken en tot dusverre altijd gedaan heeft daar ik mij niet meer kan herinneren wanneer ik voor het laatst griep heb gehad. Ik leef gezond, mischien wat minder biertjes😉 beweeg meer dan voldoende en op onze voeding is weinig op aan te merken. Daarbij hebben we veel lol samen en of met anderen. Ergo. Voldoende immunologische bouwstenen. Wil niet zeggen dat ik nooit de griep of een ander virus kan krijgen maar zie voor nu geen reden mij te laten vaccineren.

C F J Ooijevaar
Door

C F J Ooijevaar

op 10 January 2021

Wat een goed verhaal! Èn met respect voor wie zich wèl laat vaccineren. Ik ben behalve in militaire dienst nooit gevaccineerd, terwijl ik mijn leven lang voor de klas heb gestaan met "onschuldige" kinderasempjes en was nooit ziek. Ik geloof dat mijn immuunsysteem daardoor "getraind" is, want ik slof nu ook ongedeerd door die coronacrisis heen!

M Hilleman
Door

M Hilleman

op 10 January 2021

ik heb je hele verhaal gelezen en ik ben het volkomen met je eens ook op mijn mobiel kom je er niet achter hoeveel er werkelijk besmet zijn een update van het informatiecentrum is steeds van twee dagen geleden dan weer gisteren bijna nooit van vandaag zo lijk het of er zoveel besmettingen zijn ik geloof het niet meer je word daardoor bang gemaakt zo bang dat je die prik toch laat zetten ik niet ze blijven van mijn lijf af als je de verhalen leest van alle artsen is het niet normaal dat ze hiermee door gaan bedankt voor je verhaal

Aukje
Door

Aukje

op 10 January 2021

Heb het goed gelezen,ben het helemaal met je eens! Ik zeg altijd geen polonaise in mijn lijf.

Ria
Door

Ria

op 10 January 2021

Dankjewel voor het plaatsen

Hellen
Door

Hellen

op 10 January 2021

Top. Helemaal mee eens.

Meta Leslie-Muller
Door

Meta Leslie-Muller

op 10 January 2021

Wat een fantastish artikel over wel of niet vaccineren. Heel duidelijk allemaal uitgelegd.

Nelly Mannens
Door

Nelly Mannens

op 10 January 2021

Dit is precies mijn gedachtengang. Ik ben niet vatbaar voor de angst voor corona, griep of verkoudheid. Vertrouw op mijn immuunsysteem en op mijn lichaam. Ik ben inmiddeks 67, leef gezond, ken mijn lichaam als geen ander. Ik heb altijd achter de stelling gestaan: waarom iets "vreemds" in n gezond lichaam spuiten. Dus ook voor mij geen vaccin. Ik loop gewoon buiten rond zónder mondkap, omdat ik daar letterlijk ziek van wordt. Ik ben blij met deze goede , ondersteunende onderbouwing!! En iedereen mag en heeft t recht om zélf te besluiten wat ie in t belang van zijn eigen gezondheid nodig vindt.

Els van Tol
Door

Els van Tol

op 10 January 2021

Wat fijn, dat je je keuze zo uitgebreid toelicht. Ik hoop dat het bijdraagt aan het wakker worden van mensen, opdat ze ook bewust keuzes maken.

Lukkie
Door

Lukkie

op 10 January 2021

Beste Marjolein, via de moeder van een cliëntje van mij ontvang ik jouw nieuwsbrief. Ik heb het met aandacht en belangstelling gelezen en heb me zonet ingeschreven voor je nieuwsbrief. 😀 Ik ben heel blij met je manier van uitleg en het delen van uitgebreide achtergrondinformatie 👌 Ik heb een eenvoudige suggestie voor "geoorloofd" .... nou ja zeg, hoe ver moet het komen.... , het niet verplicht 😩 hoeven dragen van een mondkapje. Heel bijzonder, maar dit is nl. bij het Ministerie van Volksgezondheid aan te vragen. Het heet: " Uitzondering mondkapje". Je zult begrijpen dat ik zo'n papiertje in mijn portemonnee heb zitten. Als we dit onder heel veel vrouwen kunnen verspreiden, dan helpt het om zoveel als mogelijk, gezonde lucht in te kunnen ademen. Dit verhoogd het zuurstofpercentage in ons bloed, het biedt ons gezonde en frisse lucht. Daar waar mogelijk is het goed om een enorm netwerk van positiviteit onder vrouwen te bewerkstelligen. Wat b.v. te denken aan zwangere vrouwen en de gevolgen van mondkapjes op de ontwikkeling van de ongeborene..... Wie houdt hier in vredesnaam rekening mee? Ik wens je alle goeds, gezondheid en inspiratie en ik zie met belangstelling uit naar een volgende nieuwsbrief. Lukkie Zijlstra

Joke
Door

Joke

op 10 January 2021

Hmmm dit gevoel wordt bij mij ook iedere dag sterker. Klopt het wel allemaal wat ze zeggen??? Ik heb ook zo mijn twijfels.

Ilse de Poel
Door

Ilse de Poel

op 10 January 2021

Dank je Marjolein, helder en duidelijk verwoord en helemaal met je eens.

Pjansen
Door

Pjansen

op 10 January 2021

Tja, ik heb ook zo mijn twijfels vooral omdat ik het virus gehad heb. Mijn man had na 6x plasma gegeven te hebben nog 8 maanden na Corona antistoffen. Lastig hoor🤓 Bij niet vaccineren zo meteen ook niet meer mogen vliegen?🙁

Mara
Door

Mara

op 10 January 2021

Zo compleet en goed verwoord!!

Anneke de Beer
Door

Anneke de Beer

op 11 January 2021

Eindelijk wat een goed verwoord verhaal ! ik voerde al een lik op stuk beleid en had de gekleurde media gecensureerd en al een lockdown op ongezond voedsel en leefstijl geplaatst dit bericht kreeg ik toegestuurd.

Jolanda Mulder
Door

Jolanda Mulder

op 11 January 2021

Goededag, Een mooi, verhelderend stuk, wat ik doorgestuurd kreeg van een kennis. Het meeste wist ik al min of meer. Dat is natuurlijk altijd zo: Mensen die het huidige beleid niet vertrouwen gaan op onderzoek uit, en dan komen vanzelf van het ene artikel in het andere. Ik heb de link doorgestuurd naar een vriendin, die aan de ene kant weet dat bepaalde dingen niet kloppen, maar toch nog in de angst van het virus blijft rondhangen.

Dionne
Door

Dionne

op 11 January 2021

Een helder overzicht van de gebeurtenissen in het Corona -jaar 2020! Ik kan mij hierin vinden. Er zullen altijd virussen ronddwalen over deze aarde. We kunnen altijd ziek worden en gaan ergens aan dood. Ik wil uiteraard ook niet ziek worden en dood gaan maar angst verlamt en vermindert de weerstand. Daar moeten we voor waken. de regie over de iegen gezondheid is wat je zelf kunt doen: nu en altijd; blijf nadenken over jouw eigen lijf en leven.

Lisette Brussen
Door

Lisette Brussen

op 11 January 2021

Dankjewel voor dit uitgebreide en heldere artikel. Ik was je even uit het oog verloren maar heb me toch weer ingeschreven voor je nieuwsbrief. Niet uit het ❤️ dus! 🙏

Carine
Door

Carine

op 11 January 2021

Dankjewel Marjolein. Heel helder en het komt overeen met wat ik zelf ook heb gevonden. En ik mis mijn belangrijkste reden; namelijk dat het waanzin is om het gezonde deel van de bevolking te vaccineren. Waarom niet, zoals Maurice de Hond ook aangeeft, alleen de risicogroepen. Voor hen weegt mogelijk het voordeel zwaarder dan de mogelijke nadelen. Zij zijn degene die de druk op de zorg vergroten omdat ze ernstiger ziek worden en mocht het vaccin werken, dan wordt die druk dus alsnog weggehaald, met minder vaccins, dus zijn we sneller 'klaar'.

Maare Zondervan
Door

Maare Zondervan

op 11 January 2021

Oe jouw stuk is zo herkenbaar! Dank voor het delen en voor de nuance. Heel waardevol 😀💪

luus
Door

luus

op 11 January 2021

Dit is eigenlijk precies hoe ik er ook in sta, ik heb een winkel (in bouwmaterialen) waar ik alleen sta en zo gemiddeld, 30 klanten per dag ontvang (nog steeds zonder mondkapje) en ik heb tot op heden nog geen klachten gehad. (Ben eigenlijk nog nooit ziek geweest) Alle onderdelen die je beschrijft, zijn ook mijn bedenkingen ( ik heb alleen geen onderbouwing erbij gezocht, jij dus duidelijk wel), kijk al heel veel jaren geen televisie meer omdat ik het zo spuug zat ben al het "linkse" gewouwel van de media, die dus ook heel gekleurd bericht geven.

Reactie plaatsen