Waar is ons vertrouwen in het zelfhelend vermogen van ons lichaam gebleven?
9 min. leestijd

Waar is ons vertrouwen in het zelfhelend vermogen van ons lichaam gebleven?

De afgelopen maanden hoopte ik dat het hele corona-gedoe in de zomer zou overwaaien. Dat dit virus zich zou gedragen als een normaal griepvirus en dus in mei zou verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dat daarmee alle ongekend extreme maatregelen die ons zouden moeten beschermen tegen dit virus ook zouden verdwijnen. Helaas.

Angst is de grootste bedreiging voor ons immuunsysteem

Inmiddels zitten we in oktober en in plaats van dat we ‘terug zijn gegaan naar normaal’ is de angst voor dit virus tot ongekende hoogte opgelopen. En dat is niet gezond voor ons.

Als er iets slecht is voor ons immuunsysteem, dat ons beschermt tegen virussen, dan is het angst en onzekerheid.

Angst is een raar fenomeen. Angst maakt je wereld kleiner. Angst ontneemt je je kracht. Angst blokkeert je gezonde verstand. Angst kan leiden tot eenzaamheid en depressie.

Ik wil in dit artikel proberen een stukje van je angst weg te nemen en je weer in je kracht te zetten. Ten eerste zijn onze lichamen veel intelligenter en krachtiger dan we denken dat ze zijn. Ten tweede is het nog maar de vraag hoe gevaarlijk dit virus werkelijk is.  En ten derde zie ik ook een mooie kant aan alles wat er op dit moment aan het gebeuren is. Lees dit artikel vooral tot het einde!

immuunsysteem beste bescherming

Wat is een wonder?

Wat is er toch gebeurd met het vertrouwen in het zelfhelend vermogen van ons lichaam? Als we in de keuken met een scherp mes een flinke snee in een vinger snijden dan vertrouwen we er allemaal op dat dat vanzelf heelt. Ons lichaam weet heel goed hoe dat moet.

Zelfs bij een gebroken been: je wordt in het gips gezet maar het is uiteindelijk je lichaam dat zorgt voor heling. Niet het gips.

Denk jij dat water in wijn veranderen een wonder is? Wat denk je van appels omzetten in hartcellen, kokosolie in levercellen en spruitjes in gezonde cellen in je longen? Dat is (ongeveer) wat je lichaam continu voor je doet! Is dat geen wonder? Ons lichaam is oneindig wijs en intelligent. Daar kunnen we met ons verstand gewoon niet bij.

De beste bescherming is een effectief immuunsysteem

Ook als het gaat om besmetting met een bacterie of virus weet je lichaam héél goed wat het moet doen. We lopen allemaal rond met miljarden bacteriën en virussen in ons lichaam. We leven sinds mensenheugenis met ze samen op onze mooie planeet. Zolang ze nuttig of onschuldig zijn, verreweg de meeste daarvan, is er niets aan de hand. En als ze niet onschuldig zijn komt ons immuunsysteem in actie om ze op te ruimen.

We zijn allemaal continu ‘besmet’ met virussen, bacteriën, schimmels en andere microben. Zij zijn de bouwstenen van ons immuunsysteem.

Waar wij zelf voor moeten zorgen, is dat we ons immuunsysteem zo goed mogelijk ondersteunen. Zodat we ofwel niet ziek worden van een virus, ofwel er snel van zullen herstellen. Onszelf gezond houden dus. En dat is echt niet zo moeilijk. Verhoog de kwaliteit van je voeding, eet onbewerkt, gebruik supplementen, vermijd toxische stoffen, ga veel naar buiten, slaap voldoende, probeer stress buiten de deur te houden, lach veel en wees vooral lief voor jezelf en de mensen om je heen. Voilà! Dan doe je het al heel goed.

Dus waarom wordt er op dit moment zo weinig gesproken over hoe we onszelf weerbaar en gezond kunnen houden?

Waarom geen adviezen om onze weerbaarheid te vergroten?

Waarom krijgen we van de overheid geen adviezen om onze weerbaarheid te vergroten? Ik zie alleen maar maatregelen die angst enorm aanwakkeren en daarmee juist ons immuunsysteem ondermijnen. Zo heeft een gezond immuunsysteem baat bij het hebben van een groot sociaal netwerk.

Uit een onderzoek onder 276 gezonde vrijwilligers bleek dat de mensen die in contact stonden met een divers sociaal netwerk een betere weerstand hadden tegen een met opzet verspreid verkoudheidsvirus dan mensen met een minder divers sociaal netwerk (1).

We hebben contact met elkaar zó nodig om onszelf zowel fysiek als mentaal gezond te houden! Overmatig gebruik van desinfectiemiddelen, anderhalve meter afstand, mondkapjes en een klein sociaal netwerk ondermijnen ons immuunsysteem. Om het nog maar even niet te hebben over een leven in angst en onzekerheid. Waarom wordt die angst zo aangewakkerd?

Ja, venijnige griepvirussen kunnen dodelijk zijn

Ik zou het allemaal begrijpen als we te maken zouden hebben met een killervirus dat bijna iedereen die ermee in contact komt ernstig ziek zou maken of zou zorgen voor veel sterfgevallen. Dit is echter niet het geval. Wat de media ons ook willen doen geloven. De officiële cijfers vertellen een ander verhaal.

Volgens de brandbrief (2) die artsen en medische professionals afgelopen augustus aan de Tweede Kamer schreven verloopt bij 98% van de mensen deze infectie mild of zelfs helemaal zonder symptomen. De risicogroepen zijn duidelijk: 80-plussers en mensen met onderliggend lijden, ofwel mensen die niet helemaal gezond waren. Dit percentage is vergelijkbaar met andere venijnige influenzavirussen ofwel de ‘normale’ griepvirussen.

Ook het sterftecijfer van COVID-19 is vergelijkbaar met dat van influenza. Volgens een recent rapport van de WHO (14 oktober) ligt het sterftecijfer op 0,27%: veel lager dan werd voorspeld aan het begin van de pandemie, schrijft de WHO (3). Het sterftecijfer voor griep in een pandemisch jaar ligt iets lager: tussen de 0,17 en 0,20%. (4)

In 2017 – 2018 was er geen paniek

Die influenzavirussen zijn overigens ook geen lieverdjes! In het griepseizoen 2017-2018 (5) overleden volgens het RIVM in Nederland 9500 mensen aan de griep. Er was toen sprake van 16.000 ziekenhuisopnames. De IC’s lagen toen werkelijk overvol.  Toch was er geen sprake van paniek. Bijna niemand schreef daar toen over. Geen lockdowns.  Waarom toen niet en nu wel?

Waarom nu wel deze extreme, wereldwijde maatregelen die zo’n enorme negatieve impact hebben op het leven van zoveel mensen? We stevenen af op tientallen miljoenen werklozen, failliete bedrijven, getraumatiseerde kinderen die hun oma niet durven te knuffelen en jongeren die vereenzamen en elkaar nauwelijks meer durven aan te raken.

Waarom worden we nu zo bang gemaakt?

Waarom worden we nu door de overheid en de media zo buitenproportioneel bang gemaakt voor dit virus? En waarom horen we steeds dezelfde kant van het verhaal?

Waarom is de informatieverstrekking rond corona zo eenzijdig?

En waarom krijgen we niet via televisie of kranten naast alle bangmakerij ook toegang tot de kritische rapporten van inmiddels tienduizenden deskundigen (wetenschappers, artsen, virologen, immunologen) die nu steeds vaker een tegengeluid laten horen? Deskundigen die andere informatie hebben waarmee we zelf een mening kunnen vormen over wat er aan de hand is?

Informatie die ons in verwarring kan brengen, zeker, maar die ons ook dwingt om ons gezonde verstand en intuïtie te gebruiken. Om kritisch te zijn en niet alles klakkeloos aan te nemen wat er in de krant staat of op televisie wordt beweerd.

Steeds meer kritische geluiden van artsen en wetenschappers

Informatie zoals:

1. De brandbrief (6) die in juli door 2600 professionals in de geestelijke gezondheidszorg gestuurd is naar de tweede kamer met het verzoek de coronamaatregelen per direct op te heffen omdat ze buitenproportioneel zijn en de psychische schade vele malen groter is.

2. De oproep van dr. Carla Peeters (7), immunoloog en werkzaam geweest bij het RIVM, om te stoppen met de anderhalve-meter-maatregelen en het verplicht dragen van mondkapjes omdat er onvoldoende bewijs is dat dit beschermt tegen COVID-19 en het niet bijdraagt aan een betere gezondheid.

3. De oproep van verschillende artsen in de artsenkrant (8) die pleiten voor een evidence based aanpak die voorbij cijfers kijkt en de bevolking weer hoop en perspectief geeft.

4. Een grootschalig Deens onderzoek dat onomstotelijk aantoont dat medische mondkapjes niet alleen niet helpen tegen het corona virus maar ook schadelijk zijn voor onze eigen gezondheid en ons immuunsysteem ondermijnen.

Baat het niet dan schaadt het niet gaat niet op voor het dragen van mondkapjes.

5. Wetenschappers waaronder moleculair geneticus Pieter Borger die grote vraagtekens zetten bij de geldigheid van de PCR-test als middel om te bepalen of iemand enerzijds werkelijke corona heeft en anderzijds besmettelijk is.

Ik kan hier een lange lijst opsommen. Ga ik niet doen. Er is op YouTube genoeg tegengeluid van deskundigen te vinden. Kijk maar eens op de kanalen van Blue Tiger Studio, Cafe Weltschmerz, BLCKBX en vele anderen. Of bekijk deze onthullende documentaire van een bezorgde vader en ondernemer. Corona is geen killervirus. Doe je eigen onderzoek maar kijk vooral verder dan wat kranten, televisie of de politici ons vertellen.

zelfoplossend vermogen lichaam

Dit is wat mijn gezonde verstand me vertelt

Eigenlijk snap ik heel goed waar we in zitten. Deze pandemie sluit aan bij een veel grotere pandemie die al tientallen jaren aan de gang is.  Zo’n 60% van alle Nederlanders, 10 miljoen, hebben een of meerdere chronische ziektes onder de leden (9). In andere westerse landen is dit percentage hetzelfde. We hebben het over chronisch zieke mensen waarvan het merendeel een betere kwaliteit van leven zou hebben met gezonde voeding, een gezond leefpatroon, wat meer humor en liefde van mensen om hen heen.

De pandemie die ik al jaren zie is dat we de focus van gezondheid en vitaal leven hebben verlegd naar ziekte en angst voor de dood.

Waar zijn de geriatrische artsen die kennis hebben van vitaliteit en gezondheid bij ouderen?

Artsen worden niet opgeleid om ons met voeding en leefstijl beter te maken, laat staan dat ze leren hoe te voorkomen dat we ziek worden. Zij hebben veelal alleen medicijnen, operaties en vaccinaties tot hun beschikking. Deze kunnen levens redden, inderdaad. Maar als deze worden ingezet daar waar voeding en leefstijl veel betere manieren zijn om ons te helen, dan doen medicijnen en operaties meer kwaad dan goed. Gelukkig komen er steeds meer artsen die dit inzien en tegen de stroom in durven te roeien. Ik maak een diepe buiging voor ze!

Je lichaam vraagt niet om een vaccinatie tegen een griepvirus. Je lichaam vraagt om een sterk immuunsysteem.

Wij hebben ook zelf een verantwoordelijkheid hierin. We zijn langzaam in een wereld gerold waarin veel mensen verwachten van artsen en medicijnen dat zij ons beter maken. We zijn vergeten dat ons lichaam een bron van intelligentie is dat zichzelf kan helen. Maar ook dat er een moment komt dat dit niet meer het geval is. We zijn vergeten dat de dood niet de vijand is, maar een onderdeel van het leven.

Het zou goed zijn als we met wijsheid naar ons lichaam en leven zouden kijken en vaak ons gezonde verstand en ons hart zouden raadplegen. Dáár liggen de werkelijke oplossingen.

Ik zie dit als een transitiefase op weg naar iets beters

Ik zie deze periode als een transitiefase, eigenlijk ook als een boeiende tijd. Ik zie het als een tijd vol inspiratie om oude dingen achter ons te laten en nieuwe dingen te creëren.  Niet ‘terug naar normaal’ maar samen een ‘beter normaal’ creëren.

De bestaande wereld is in chaos. Machtssystemen, oorlogen, uitputting van onze planeet, beschuldigingen, wantrouwen, welvaartsziektes, overmatig consumeren, focus op de buitenkant, gebrek aan zelfliefde en zorg voor elkaar; we waren op weg naar het randje van de klif. Nu staan we even stil.

vertrouwen in eigen lichaam

Go home! Letterlijk en figuurlijk

Ik zie het als een tijd om naar binnen te keren. We worden letterlijk onze huizen in gestuurd! Ik zie het als een uitnodiging om ook figuurlijk naar binnen te keren. Om verbinding te maken met mijn lichaam (wat heeft het nodig?) en mijn hart en dit verder open te zetten. Dáár ligt onze werkelijke kracht. Niet in angst, boosheid, beschuldigingen of wantrouwen.

Dit virus leert ons dat we allemaal met elkaar in verbinding staan en hoe we elkaar nodig hebben. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Ik zie deze tijd als een uitnodiging om te veranderen. Ons bewustzijn, ons gedrag en onze relatie met onszelf, anderen en onze planeet. We zijn geen slachtoffers, we zijn scheppers. Er zit een co-creator in ons die geboren wil worden.

Het nieuwe moet nog gecreëerd worden. Ik heb geen idee hoe dit eruit gaat zien, maar ik ben daar positief over. Ik geloof namelijk in het goede van mensen. Laten we elkaar hierbij helpen, laten we het samen doen, we hebben elkaar zo nodig. We zijn samen zoveel krachtiger dan we denken dat we zijn.

Als je wereld in elkaar stort, zet dan je hart open, voor jezelf en voor anderen, vertrouw erop dat je de juiste inspiratie en steun zult krijgen. Dat we samen iets beters aan het creëren zijn.

Het ergste dat we kunnen verliezen is niet ons leven, het is onze liefde, ons vertrouwen in elkaar en onze medemenselijkheid

Als je dit artikel waardevol vindt voor je gezondheid en vitaliteit help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan door middel van de social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat.

Bronnen:

  1. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/417085
  2. https://opendebat.info/artsenbrief-aan-de-kamer-in-het-kort/
  3. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
  4. https://www.artsenkrant.com/actueel/waar-is-de-evidence-based-aanpak-bij-covid-19/article-opinion-49643.html
  5. https://media-01.imu.nl/storage/energiekevrouwenacademie.nl/2851/griepinbeeld-2017-2018.pdf
  6. https://brandbriefggz.nl/brandbrief/
  7. https://www.goodcarefeelsbetter.com/nl/2020/08/21/strengere-maatregelen-voor-mondkapjes-helpen-juist-niet-tegen-corona/
  8. https://www.artsenkrant.com/actueel/waar-is-de-evidence-based-aanpak-bij-covid-19/article-opinion-49643.html
  9. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie?ck_subscriber_id=238115393&fbclid=IwAR2klvjSW1b2fevGHR6XN58Du-fTWL_TEclTBsNPGnm2otCEGg_gUyThVp8#!node-aantal-mensen-met-chronische-aandoening-bekend-bij-de-huisarts
Griet
Door

Griet

op 16 Oct 2020

Wat een goed en waardevol artikel! Dankjewel Marjolein.

Ans.
Door

Ans.

op 19 Dec 2020

Heel waardevol dank je wel. Dit te lezen kwam op het goede moment. Heeft me mijn inzicht versterkt.

Veronique Claeys
Door

Veronique Claeys

op 16 Oct 2020

dit had ik net vandaag zoooo nodig, ik draag voor mijn werk zorg voor 13 mensen met een beperking, waarvan er 4 positief getest zijn vorige week. ik ben in afwachting van het resultaat van mijn eigen test, jouw mail helpt me het hoofdje koel te houden! En te blijven doorgaan al ben ik 61.

Elly
Door

Elly

op 22 Oct 2020

Wat een bijzonder liefdevol werk doe jij! Toch dit wordt extra zwaar gemaakt op dit moment door de alle maatregelen van de overheid, media etc. Dus ja deze mail van Marjolein komt op het juiste moment voor velen! 👍🌻

Mieke Erkens
Door

Mieke Erkens

op 16 Oct 2020

Geweldig Marjolein, Zo is het. Goed verwoord Laten we samen bouwen aan die mooie, nieuwe wereld. En niet tegenover maar naast elkaar staan

Loes Beenhakker
Door

Loes Beenhakker

op 16 Oct 2020

Dank je wel Marjolein voor je prachtige, krachtige, bemoedigende woorden. Het voelt als voeding voor mijn ziel en helpt me om mijn energie hoog te houden. Transitietijd.

Ger
Door

Ger

op 16 Oct 2020

Ook een diepe buiging voor Marjolein, prachtig verwoord. En omdat ik het niet kan laten nog eentje: Great Barrington Declaration van 4 oktober 2020, als tegenwicht dat het niet alleen gekkies zijn die ook een ander geluid door willen laten klinken. Dank je wel Marjolein.

MariavdBrand
Door

MariavdBrand

op 16 Oct 2020

Ik vind dit een heel waardevol artikel en ga ook voor positiviteit en vertrouwen in zelfhelende procesDankjewel

Wendy
Door

Wendy

op 16 Oct 2020

Mooi artikel! Absoluut met je eens! Wat je aandacht geeft groeit, geef dus het juiste aandacht☺️.

Ingrid
Door

Ingrid

op 16 Oct 2020

Opbeurend artikel Marjolein daarvoor mijn dank en idd men zaait angst geen manieren om u immuunsysteem beter te laten functioneren is een heel onwezenlijke tijd soms denk ik gebeurd dit nu echt !!!

Marja Daalwijk
Door

Marja Daalwijk

op 16 Oct 2020

Hallo Marjolein, Dankjewel voor dit positieve artikel. Dit zou wat mij betreft meer aandacht mogen krijgen in o.a kranten en talkshows . Met warme groet,

Marlies
Door

Marlies

op 16 Oct 2020

Prachtig artikel en ben het zo met je eens! Dank je wel ik, deel het graag 🙏🏼

Karen
Door

Karen

op 16 Oct 2020

Amen!

Marianne Wisse
Door

Marianne Wisse

op 17 Oct 2020

Wat mooi en goed geschreven. Ik ga dit zeker delen met mijn omgeving want je schrijft het precies zo als ik het ervaar en hoe ik erover denk. Dankjewel voor het delen!

Mia
Door

Mia

op 17 Oct 2020

Een heel inspirerend artikel . Veel dank daarvoor😃

Jose
Door

Jose

op 17 Oct 2020

Lieve Marjolein, je hebt op een prachtige manier verwoord hoe ik zelf over deze situatie denk en voel. Dankjewel!

Leonoor elsen
Door

Leonoor elsen

op 17 Oct 2020

Bedankt Marjolein voor je inspirerende woorden, je geeft zo n mooi ander geluid zonder wie of wat aan of af te vallen, dat voelt krachtig en liefdevol. Je hebt het ook over inspireerde boeken, misschien ook leuk om met ons te delen. 😘

Jacqueline
Door

Jacqueline

op 17 Oct 2020

Prachtig artikel! Dit is waar het over gaat. Het raakt aan eigen verantwoordelijkheid en de liefde voor onszelf en voor de wereld drie ons roept. Dank hiervoor, een wijs tegengeluid ipv bangmakerij of de complottheorieën.

Lydia
Door

Lydia

op 17 Oct 2020

Hoi Marjolein! Dankje voor je mooie, duidelijke verhaal. Dit is precies waar ik in geloof. En wat jij zo mooi onder woorden brengt. Ik heb het gedeeld. Dikke knuffel, Lydia

Winnefred van Dijk
Door

Winnefred van Dijk

op 17 Oct 2020

Helemaal mee eens, Marjolein! Zo goed verwoord.... Eigenlijk gaan we met ons lichaam om zoals met de aarde: jarenlang verwaarlozen en vervuilen en dan zoeken naar een makkelijke remedie om de boel op te lappen, als het mis gaat. En ondertussen doet ons lichaam zijn uiterste best en ook de aarde blijft maar volhouden... Tot het echt te laat is en het niet meer lukt. Hopelijk worden we nog net op tijd wijzer. Jij en dit platform helpen daar iig aan mee. Liefs en vertrouwen!

Goska
Door

Goska

op 17 Oct 2020

Bedankt Met veel plezier gelezen en veel geleerd

Karin Jaspers
Door

Karin Jaspers

op 17 Oct 2020

Lieve Marjolein wat ben ik blij met deze mail! Ik vind het meest beangstigend van deze tijd dat de meeste mensen als kudde dieren doen wat er gezegd word zonder zelf na te denken. Ik vind het vervelend als ik nu aangesproken word als ik zonder mondkapje loop alsof ik een gevaarlijk individu ben.Laten we doen wat we kunnen om ons gezonde verstand te blijven gebruiken in deze rare tijd. Jouw mails dragen daar zeker aan bij! Dank je wel, je bent een power vrouw .Ga zo door, ik doe met je mee. Fijn weekend, Karin.

Anieta
Door

Anieta

op 17 Oct 2020

Hallo Marjolein, Wat een mooi en sterk verhaal heb je geschreven!! Vriendelijke groet, Anieta

Irina
Door

Irina

op 17 Oct 2020

Wat een fijn artikel! Helder, duidelijk en voor mij is dit de waarheid. Laten we samen onze wijsheid verspreiden door het alleen maar uit te voeren voor onszelf, zodat mensen wel moéten vragen wat we doen. 😊

Joke
Door

Joke

op 17 Oct 2020

Dank voor de woorden te schrijven die ik ook al langer zo aanvoel Marjolein! ❤️

Anja
Door

Anja

op 18 Oct 2020

Mooie woorden vol wijsheid en hoop Marjolein! Dank je wel!

Erica
Door

Erica

op 18 Oct 2020

Wat mooi verwoord, Marjolein. Jij benoemt wat ik me al een tijdje afvraag. Waar is de aandacht voor preventie en leefstijl? En ligt de focus op ziekte en dood tegengaan? Dank voor het onder woorden brengen!

ciska
Door

ciska

op 18 Oct 2020

wat een goed artikel !!!!!

Bianca
Door

Bianca

op 19 Oct 2020

Mooi. Dank je wel ❤

Will Kastelijn
Door

Will Kastelijn

op 19 Oct 2020

Dank je wel Marjolein voor dit duidelijke en 'vertrouwen-wekkende' relaas. Ik ben het met je eens, ik heb er goed vertrouwen in dat we met elkaar een andere manier kunnen ontwikkelen om een fijn leven te hebben. Gebaseerd op simpele waarden. Liefde, vertrouwen, saamhorigheid.

Juliska van Dijk
Door

Juliska van Dijk

op 19 Oct 2020

Mooi omschreven.Corona bestaat echt wel, maar, helaas behoorlijk mee geconfronteerd via mn werk als verpleegkundige. Maar dit geeft weer een beetje moed , positiviteit en in wat je zelf kan doen.

Ho Lian Kwee
Door

Ho Lian Kwee

op 19 Oct 2020

Zo denk ik er ook over, Marjolein!!

Paulien
Door

Paulien

op 19 Oct 2020

Wat een mooi verwoord artikel. Heel waardevol voor mensen om dit te lezen. 🌸🍀

Anja
Door

Anja

op 19 Oct 2020

Wat een bijzonder artikel, Marjolein, zo goed onder woorden gebracht wat ik ook al een hele tijd denk: voedt je lichaam met gezonde voeding en je geest met mooie ervaringen, boeken, gesprekken en wandelingen. Dank voor het delen van je wijsheid. Anja

Bart
Door

Bart

op 20 Oct 2020

Beste Marjolein, Dank voor je heldere en positieve uiteenzetting. En ik stel voor dat vooral mannen dit ook lezen en verspreiden. Kan zo maar een helder beeld creëren. Dat kan onze verbindingen en overeenkomsten versterken. Dank je wel. Hartelijke groet, Bart

Georgine Molleman
Door

Georgine Molleman

op 20 Oct 2020

Lieve Marjolein, dankjewel voor deze mooie hartverwarmende woorden en gevoel dat je overbrengt. Zo waardevol en wat doet me dit goed. Dit geeft me energie en positieve vibes. Liefde, vertrouwen en kracht, dat is wat ik hiervan krijg.

Hedy van Ommen
Door

Hedy van Ommen

op 20 Oct 2020

Dat een gezonde levenshouding in lichaam en geest goed is voor je immuunsysteem is niets nieuws. Uiteraard is dat heel belangrijk. Het artikel faalt op twee punten : Ten eerste wordt voorgaand argument gebruikt als voertuig om aan te voeren dat angst voor Covid19 ongegrond is door het virus te vergelijken met het griepvirus. Influenze en Covid zijn twee principieel verschillende virussen. Hierdoor hebben patienten in het ziekenhuis complexe klachten, zijn ze ernstig ziek en moeten ze in isolatie, wat de zorg zwaar maakt. Ook hebben de meeste mensen al een redelijk tot goede afweer tegen influenza, waardoor het griepvirus zich minder snel verspreid. Covid zou zich in dezelfde omstandigheden exponentieel verspreiden. Het tweede punt waar met misgaat is dat er wordt geredeneerd vanuit de persoon: als ik gezond en sterk ben wordt ik niet ziek. Dat klopt, maar je bent in de periode dat je imuunsysteem met het virus afrekent en je dus zelf niet ziek wordt wel zeer besmettelijk voor andere mensen die wel vatbaar zijn. Die vatbaarheid kan een oorzaak hebben die niet alleen door een gezonde levenshouding is op te lossen.Kortom: je hoeft niet bang te zijn en leef vooral gezond, maar neem jezelf in acht voor je medemens, verspreid het virus niet en neem de juiste maatregelen.

Baukje van Leeuwen
Door

Baukje van Leeuwen

op 21 Oct 2020

Zo blij met dit soort artikelen, zo warm en liefdevol, precies wat we allemaal wel een beetje kunnen gebruiken in mijn ogen. Dank je wel ! Liefdevolle groet.

cisca kikkert
Door

cisca kikkert

op 21 Oct 2020

Deze "virus" geeft ons de mogelijkheid om te kijken wat werkelijk belangrijk is. Wanneer je weet dat er in de Natuur voor ons genoeg voedsel is, en ook genezing is. En dat niet alleen ons eten bijdraagt aan onze gezondheid, maar zeer zeker ook onze gedachten en gevoelens. En dat wij en de natuur zo zijn ontworpen dat we juist gezond blijven. Wie verteld ons dat we ziek zijn en welke boodschappen krijgen we te horen. En waarom krijgen we niet de mensen te zien, die ondanks slechte diagnoses toch nog leven. Waarom heet een ziekenhuis geen gezondheidscentrum? En waarom studeert een dokter medicijnen? Het visualiseren hoe je het leven wilt hebben en het ook voelen en beleven. Luisteren naar je hart en niet naar je omgeving. Kijk om je heen, vallen er mensen als bosjes dood neer? Zo erg is het dus niet. Integendeel, de lucht is schoner, Stierenvechten vinden niet meer plaats. Gezinnen zijn vaker en langer bij elkaar. De grootste vijand van de mens is de Angst. Waarom hebben dieren geen angst voor de dood? Waarom heeft men ons geleerd dat dat zo erg is. En hoe zou je leven zijn wanneer je die angst niet hebt. Angst schakelt je immuunsysteem uit. Heb je angst of onrust zoek hulp. Je bent niet gek, juist ben je ervan bewust dat de angst dieje hebt niet gezond is.

Elly
Door

Elly

op 22 Oct 2020

Wat een mooie mail Marjolein en op het goede moment! Ik volg al een tijdje de “Boodschappers in Liefde, Gezondheid en Saamhorigheid”. Het zijn er velen, ik heb mij geabonneerd op het blad Gezond Verstand. (gezond verstand.eu). Ook een bos/strand wandeling daar kan ik enorm van genieten. 👍🏻😉🌻 ! 🙈🙉🙊 no more, tell the people the Truth behind and over Covid(!) and the “Fear - epidemie (!) 💕💕💕💕💕💕

Debby
Door

Debby

op 22 Oct 2020

jij verwoordt waar ik al onderzoek naar gedaan hebt. Het begon met een gevoel van 'hier klopt iets niet'. Heel fijn dat je dit artikel plaatst. Het corona-virus is vervangen door het angstvirus. Intussen werk ik aan een gezond immuunsysteem door gezond te eten, meer te bewegen (vooral nu ik thuis zit) en gebruik van CBD, vitamine C, K en zink. Ben al 2 jaar niet meer ziek (griep) geweest en ben een asthmapatient (met minimaal gebruik van de pufjes).

Mirjam
Door

Mirjam

op 22 Oct 2020

In 2017 – 2018 was er geen paniek bij een groot aantal sterftegevallen a.g.v. griep, schrijf je. Waarom nu dan wel 'paniek' bij corona? Ik denk dat je dit artikel dan ook even moet lezen:"Maar de rest van de redenering van coronasceptici - dat voor corona onterecht het land op zijn kop wordt gezet - raakt volgens de hoogleraar kant noch wal. Hij kan zich er boos over maken. ,,We hebben het aantal overlijdens door corona alleen maar op dit niveau kunnen houden, doordat we gigantisch veel maatregelen hebben genomen, zoals het afstand houden, thuisblijven bij klachten, testen en bron- en contactonderzoek. Dáárdoor is de besmettingscurve afgevlakt. Waren er geen maatregelen genomen, dan was het aantal intensivecareopnames en coronadoden een veelvoud geweest van wat we nu hebben gezien. Het is gewoon niet eerlijk om dat er niet bij te vertellen, als je de griep en het coronavirus met elkaar gaat vergelijken.” (bron: https://www.ad.nl/binnenland/doden-door-corona-en-griep-in-de-vergelijking-dit-is-hoe-het-echt-zit~ad36a72e/).Je artikel lijkt genuanceerd, maar is dat op een aantal punten zeker niet. De vergelijking van corona met griep en dan concluderen dat we 'buitenproportioneel bang gemaakt worden' is daar een voorbeeld van. Ik ben namelijk niet 'buitenproportioneel bang' maar hou me gewoon zoveel mogelijk aan de voorschriften. Ik geloof namelijk niet dat 'de overheid' er belang bij heeft ons overdreven bang te maken en/of houden. Ik denk dat de feiten voor zich spreken: het gaat (nog) niet goed met het virus. Corona is geen 'killervirus' schrijf je. Statistieken gezien? Wereldwijd?

Lia
Door

Lia

op 02 Dec 2020

Inderdaad! Omdat er zoveel mensen “niet bang zijn” zitten we nu in een 2e golf, mijn inziens.Ik ben ook niet bang, maar heb een dochter met 3 kleine kindjes van 4, 3 en 1 jaar, die in de gezondheidszorg werkt.Daar ben ik wel bang voor en hoop dat ze niet wordt besmet.Ook jonge mensen gaan er dood aan en hebben heus niet altijd onderliggende ziektes. Je lichaam kan veel, maar niet alles.Dan zou er nooit meer iemand ziek zijn😥❗️

Nancy
Door

Nancy

op 23 Oct 2020

Zo fijn om te lezen! Laten we aan de voorkant ons gezond verstand laten spreken en ons lichaam ons laten leiden in plaats van aan de achterkant alles proberen recht te trekken met medicatie en/of vaccinatie...heel blij dat meer mensen dit geluid laten horen! 🙏🏻♥️

Roelande
Door

Roelande

op 24 Oct 2020

Wat een rust temidden van de woelige baren. Inderdaad, Marjolein, de angst wordt elke dag weer volop bij ons gebracht in kranten, op tv, borden langs de weg, de belijning op straat en in de winkels, overal mondkapjes met daarboven angstige ogen, opdat we het maar niet vergeten, en de stress volgt daaruit. Beter is het om het lichaam niet langer slechts te vullen, maar aandacht geven om het te voeden. De geest moet blijven denken. Wat is er waar en wat niet. Met een gezonde combinatie van die twee komen we ook hier uit. Dan is deze 'pas op de plaats' niet voor niets geweest.

Marina
Door

Marina

op 25 Oct 2020

Wat goed gesteld. Je hoort nauwelijks iets over het werken aan je imuunsysteem, vitamin d, knuffelen, wandelen, of hoe slecht de testen zijn en hoe mild het virus. Angst is een heel slechte raadgever. Laten we zelf blijven denken en onderzoeken. En dit artikel zal ik ook zeker delen. Bedankt Marjolein!

Ellen Steenbeeke
Door

Ellen Steenbeeke

op 27 Oct 2020

Wat heb je een mooi artikel geschreven Marjolein. Ik sta achter elk woord wat je zegt!

Angela Kwakman
Door

Angela Kwakman

op 03 Nov 2020

Gelukkig een mooi positief mensvriendelijk inzicht van jou, Marjolein. En het is zoals je het beschrijft. Angst pakt al die mensen in die niet door het woud van negativiteit heen kunnen kijken en die de regering klakkeloos geloven. Gelukkig hoor ik niet tot die groep. Ik hoop dat je, door je steeds te laten zien, heel veel mensen kunt overtuigen van de kracht in zichzelf. Want als er iets heel krachtig is, dan zijn we dat eenvoudigweg zelf.

Danielle Klok
Door

Danielle Klok

op 19 Dec 2020

Ik ben het helemaal met je eens. Ik werk in de zorg en die mondkapjes zijn echt verschrikkelijk. Je kunt bijna geen adem halen, maar ik moet ze de hele dag dat ik werk opdragen( met uitzondering als ik eet en drink)ik vind het kamer dat de meeste mensen alles geloven wat er gezegd word en niet meer zelf nadenken en klakkeloos aannemen wat er gezegd wordt in de media en tv. Ook vond ik het jammer dat mensen niet meer onderzoeken vanuit verschillende bronnen. Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die een tegengeluid geven. Helaas is dat een kleine groep. Je moet de kracht uit jezelf halen en positief in het leven staan.

Claes Cecile
Door

Claes Cecile

op 21 Dec 2020

Hallo MarjoleinGoed artikel, zo denk ik er ook over, ja waarom worden de mensen er niet op gewezen dat ze hun immuunstelsel sterk moeten maken en houden, waarom heeft men het niet over gezonde voeding. Die eenzaamheid onder de mensen is moordend. Ik hou me wel aan de regels, maar kom op een voorzichtige manier wel in contakt met mijn kinderen en kleinkinderen, die niet kunnen zien, is pas moordend voor mij,ja er iets dat niet klopt,willen ze ons onder de duim krijgen, ? Ik volg de regels wel, gewoon al voor de boetes, dit is zo'n weggegooid geld, het is allemaal heel verwarrend. Mijn moeder is in het rustoord, en heeft al maanden geen buitenlucht gevoeld, we mogen ze niet mee naar buiten nemen, dat is pas ziekmakend, zo erg, maar we kunnen er niets aan doen;

Gerdie Konings
Door

Gerdie Konings

op 21 Dec 2020

Lieve Marjolein, als ik in de keuken sta en iets lekkers en gezonds klaar mag maken, ben ik helemaal in mijn element. Ik vind het heerlijk om in de keuken te staan. Daarom ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. De Gouden Toekomst. Mensen leren hoe je iets gezonds en lekkers op tafel zetten. Helaas zijn er nog weinig mensen geïnteresseerd omdat ze allemaal bang zijn om ziek te worden door Corona. Ze hebben niet in de gaten dat het belangrijk is om je immuunsysteem met gezonde voeding te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat ik in de toekomst nog velen ga helpen met gezonde voeding. Vooral kinderen begeleiden naar betere voeding vind ik erg belangrijk. Helaas poets ik op een school en kook ik niet met kinderen. Op de schooldeur staat gezonde school. Ik vraag me af hoe ze er bij komen dat ze een gezonde school zijn. Ik zie maar weinig gezonde producten. Ik weet zeker dat ik kinderen en volwassenen in de toekomst ga helpen om iets gezonds en lekkers klaar te maken. Ik vind het geweldig wat jij allemaal doet. Je bent een echt voorbeeld voor mij. Ik hoop in de toekomst ook zoveel mensen als jij te bereiken. Ga zo door lieve Marjolein.

Nelleke
Door

Nelleke

op 10 Jan 2021

Prachtig, helder en liefdevol verhaal. Helaas is de onthullende documentaire van een bezorgde vader en ondernemer van youtube verwijderd. Is deze ergens op een website nog te vinden? Juist de verwijderde info bevat waarschijnlijk heel veel waarheid. Ik hoop het nog te zien is. Marjolein, dat is precies waar alle instanties en overheden gebruik van maken. De enorme angst voor de dood. Laten we de dood omarmen als iets wat bij het leven hoort. Als je dichtbij een stervende bent geweest en iemand in zijn laatste dagen hebt verzorgt heb je geen reden meer om bang te zijn voor de dood. Het is een overgang naar een verder pad in een andere dimensie. Iemand die overleden is is niet weg, die laat zich nog regelmatig zien. Waarom die angst. Alle maatregelen zullen uiteindelijk tot meer overlijdens zorgen in en omstandigheid die niet menselijk, liefdeloos en harteloos is. Laten we liefde voelen naar elkaar en elkaar omarmen (dat kan ook zonder dichtbij te komen als je daar bezorgd over bent). Ik wens iedereen heel veel liefde en wijsheid toe in nabijheid van dierbaren en onze medemensen.

Yolande
Door

Yolande

op 01 May 2021

Uit mij hart gegrepen, Marjolein. Elke cel in ons lichaam ( er we hebben er 50 biljoen) heeft bewustzijn, staat met elkaar in verbinding en weet precies wat het moet doen. Wees dus goed voor je ZELF. 💜

An Lips de Deugd
Door

An Lips de Deugd

op 29 Jul 2021

Hartelijk bedankt voor dit duidelijk en voor iedereen begrijpend verhaal. Top!!

Reactie plaatsen

Meer advies over 

vitaliteit en gezondheid?

Er staan meer dan 300 waardevolle artikelen op je te wachten!