Water rechtstreeks uit de kraan drinken? Ja, of liever toch maar niet?
9 min. leestijd

Water rechtstreeks uit de kraan drinken? Ja, of liever toch maar niet?

Het onderwerp wat deze maand centraal stond in ons Fit for the Future programma was het thema detoxen. Maar dan op de juiste manier want je lichaam op een veilige manier ontdoen van toxische stoffen is nog niet zo heel eenvoudig. En daarbij geldt natuurlijk ook: zorgen voor zo min mogelijk toxische stoffen in je lichaam is natuurlijk stap 1. Laten we daarom vandaag eens kijken naar ons drinkwater. Hoe ziet dat er tegenwoordig eigenlijk uit?

Het afvoeren van toxische stoffen uit je lichaam is nog niet zo heel eenvoudig. Voorkomen is beter dan genezen geldt dus ook hier.

hoe-wordt-drinkwater-gemaakt

Waar komt ons drinkwater eigenlijk vandaan?

Ben jij wel eens in Frankrijk of Spanje op vakantie geweest? Dan is de kans groot dat je daar geen water direct uit de kraan hebt gedronken maar flink wat flessen hebt ingeslagen. Maar hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van ons drinkwater? Veel waterschapbedrijven doen ons geloven dat Nederland behoort tot de top van de wereld als het gaat om gezond en betrouwbaar kraanwater. Is dat zo?

Laten we bij het begin beginnen. In Nederland wordt 60% van het drinkwater uit grondwater geproduceerd en 40% uit oppervlaktewater. Geen heldere, stromende beken of bergwateren dus. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 200 locaties waar grondwater of oppervlaktewater gewonnen wordt voor drinkwaterproductie.

Grond- en oppervlaktewater

Dat de kwaliteit van dit water van niet al te beste kwaliteit is, blijkt uit veel openbare bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn. En daar kunnen je oren best even van gaan klapperen. Zo blijkt uit een rapport van 2015 dat de nitraatconcentraties in grondwater niet overal aan de norm voldeden. Het grond- en oppervlaktewater lijden ook enorm onder de stikstofproblematiek die je in het nieuws vast voorbij hebt horen komen. Er zit nog steeds te veel stikstof en fosfaat in ons grond- en oppervlaktewater. (1)

Met het standaard beleid in Nederland moet het mogelijk zijn om met eenvoudige technieken gezond, veilig drinkwater te produceren uit grondwater. Dat is nu het geval voor ongeveer de helft van de grondwaterwinningen in Nederland. Die andere helft heeft nogal last van ‘menselijke activiteiten’ (daarover straks meer) en voldoet daarom niet aan dit streven. (2)

Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet niet. Hierin speelt het RIVM ‘gewoon’ open kaart. In de afgelopen tientallen jaren is de kwaliteit op grote schaal wel verbeterd vanwege een stevige aanpak van de industrie en landbouw, maar nog niet in zoverre dat het geen probleem meer vormt.

Op de website van het RIVM valt letterlijk te lezen: “Momenteel bestaat met name zorg over stoffen die consumenten gebruiken, zoals geneesmiddelen, insecticiden, biociden, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes.” (2)

De bronnen van ons drinkwater, grond- en oppervlaktewater zitten vol met ongezonde stoffen, ook uit onze eigen huishoudens.

Vervuilen we dus ons eigen drinkwater?

Ja, in zekere zin wel. Het grootste gedeelte van het vervuilde grond- en oppervlaktewater is afkomstig van huishoudens. Van onszelf dus. We gebruiken massaal steeds meer medicijnen. Deels door onze dalende vitaliteit, deels door de vergrijzing. De resten daarvan komen via het riool (uit urine en ontlasting) in het grond- en oppervlaktewater terecht. Wist je dat alleen al in Nederland naar schatting per jaar minstens 140 ton medicijnresten via het riool en zuivering op het oppervlaktewater zijn geloosd? (3)

Per jaar worden minstens 140 ton medicijnresten via het riool en zuivering op het oppervlaktewater geloosd?

Een groot zorgpunt daarbij is dat deze bron op grote schaal moeilijk aan te pakken is en de gevolgen dus zichtbaar zijn in het milieu. (3) Al deze stoffen brengen schade toe aan de natuur en alle organismen die van dit water leven.

Van grondwater naar drinkwater

Zoals inmiddels duidelijk is zijn wij afhankelijk van dit water. Gelukkig zijn oppervlakte- en grondwater niet hetzelfde als drinkwater. Voordat jij een glaasje water uit de kraan tapt is er een grondige schoonmaak aan vooraf gegaan. Dat gebeurt in grote waterzuiveringsinstallaties, verdeeld over het land.

Maar het probleem is dat veel schadelijke stoffen (nog) niet goed verwijderd kunnen worden. Daardoor komen ze niet alleen in het milieu terecht maar ook in bronnen voor drinkwater. (2)  Ook in een rapport van de Rijksoverheid uit 2017 staat dat de kwaliteit van de grondstof voor drinkwater een aandachtspunt blijft. (4)

waar komt drinkwater vandaan?

Ook ons drinkwater is vervuild

Toch claimen waterschapbedrijven dat hun hun drinkwater daarentegen veilig is. En dat is in zekere zin waar. Veilig als je kijkt naar temperatuur, ernstige ziektekiemen en torenhoge concentraties chloor en fluoride. Deze laatste twee stoffen hebben bijvoorbeeld in landen ten zuiden van ons een veel hogere concentratie. In dat opzicht hebben wij in Nederland dus schoon drinkwater. En daar wordt volop mee gepronkt.

Als je puur kijkt naar de temperatuur, de aanwezigheid van ziektekiemen en concentraties chloor en fluoride, dan hebben wij inderdaad veilig drinkwater.

Maar ook in ons ‘veilige’ drinkwater worden medicijnresten en andere ongezonde deeltjes aangetroffen (3) Waar hebben we het dan zoal over?

 • Röntgencontrast middelen (dit wordt toegevoegd bij het maken van een röntgenfoto om een scherper/duidelijker beeld te verkrijgen)
 • antibiotica,
 • de anticonceptiepil,
 • antidepressiva,
 • diergeneesmiddelen,
 • bestrijdingsmiddelen,
 • cosmeticaresten,
 • brandvertragers,
 • nanodeeltjes,
 • zware metalen,
 • etc.

Voor- en tegenstanders verschillen van mening

Zorgen al deze minuscule deeltjes voor schade aan onze gezondheid? Dit is het punt waarop de voor- en tegenstanders van het veilig drinken van kraanwater van mening verschillen.

De voorstanders, zoals het RIVM, (ondanks het toegeven dat er inderdaad medicijnresten e.d. in ons kraanwater zitten), geven aan dat het om zulke lage concentraties gaat (ongeveer 1000 keer minder dan de oorspronkelijke stof) dat het de gezondheid niet schaadt. Maar daarbij vermelden ze ook dat alhoewel het onze gezondheid niet belemmert, het geen gewenste situatie is. (3)

Normen voor PFAS zijn onderwerp van onderzoek

Ondanks dat het RIVM claimt dat deze lage doses de gezondheid niet schaadt, lopen er toch nog veel onderzoeken naar chemische stoffen in ons drinkwater waarover nog weinig bekend is. Een voorbeeld hiervan is PFAS.

Mensen krijgen op verschillende manieren dagelijks PFAS binnen, bijvoorbeeld via voedsel of via de lucht. PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Ze zitten in verschillende producten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook in drinkwater kunnen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. 

Het RIVM vindt dat er aanleiding is om opnieuw naar bestaande normen voor PFAS in o.a. voedsel, bodem, (drink)water en lucht te kijken en doet in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nader onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2021 verwacht.
Bron: RIVM en Vitens

Duizenden chemische stoffen

Wetenschappers, artsen en toxicologen die vraagtekens zetten bij het veilig kunnen drinken van ons kraanwater benoemen vooral het gevaar van de cocktail aan stoffen die een mens dag in- dag uit binnenkrijgt. De concentratie is weliswaar laag, maar hoe verwijdert het lichaam al deze stoffen? Is het daartoe wel voldoende in staat? En wat gebeurt er in een lichaam waarin deze stoffen gaan stapelen? Over de lange termijneffecten is niks bekend. (5)

Er zijn wetenschappers, artsen en toxicologen die vraagtekens zetten bij het veilig kunnen drinken van ons kraanwater.

Een grote zorg daarbij is de verscheidenheid aan chemische stoffen. In het drinkwaterbesluit (6) staat o.a. beschreven welke stoffen er in welke mate in het water mogen voorkomen. Hierin staan bijvoorbeeld de hoeveelheden voor lood en kwik -zeer giftige zware metalen- en nog ongeveer 60 andere stoffen. Alle waterzuiveringsinstallaties moeten aan deze norm voldoen. Worden er bij monsters hogere concentraties aangetroffen, dan mag het drinkwater niet door de leidingen naar ons vervoerd worden.

60 van de 30.000 chemische stoffen worden in de gaten gehouden

Er wordt dus gekeken naar 60 verschillende chemische stoffen. Dat klinkt weinig. En dat is het ook. Er zijn natuurlijk véél meer chemische stoffen in omloop die in ons oppervlakte- en grondwater terecht kunnen komen. Precieze aantallen zijn niet bekend, maar verwacht wordt dat dit in ieder geval elk jaar toeneemt.

Het ECHA (agentschap voor chemische stoffen) meldt dat er in 2018 30.000 (!) chemische stoffen zijn geregistreerd die in een hoeveelheid van minstens één ton per jaar in Europa worden gebruikt of ingevoerd. (7) En dat zijn dus alleen de geregistreerde stoffen én in grote hoeveelheden……

Er zijn toxicologen die zich hier in het openbaar zorgen over maken en aan de bel trekken. ‘Je kunt niet zeggen dat ons drinkwater helemaal goed is. We weten niet precies welke stoffen er allemaal in zitten.’ (8)

Alleen al in Europa zijn er 30.000 chemische stoffen geregistreerd die in grote hoeveelheden worden gebruikt en die mogelijk in de bron van ons drinkwater terecht kunnen komen.

Hormonen uit balans

Wat doen al die stofjes in ons drinkwater met onze gezondheid? Daar is nog te weinig over bekend. Er loopt wel onderzoek naar een aantal stoffen afzonderlijk, zoals het PFAS voorbeeld hierboven. Maar wat al die stoffen in ons drinkwater samen teweeg brengen én op de lange termijn, dat is lastig om precies te onderzoeken. Ook omdat we nog niet weten wát er nu precies in zit.

Wat we wel weten is dat chemische stoffen o.a. onze hormonen uit balans brengen.

Misschien heb je wel eens gehoord van xeno-oestrogenen. Ook de (medicijn)resten in ons drinkwater kunnen we daar onder scharen.

Een teveel aan xeno-oestrogenen leidt tot oestrogeendominantie. Dit is de veroorzaker van een groot scala aan klachten. Meer hierover kan je lezen in dit artikel: https://energiekevrouwenacademie.nl/xeno-oestrogenen-hormoonverstorende-stoffen/

drinkwater-zuiveren

Goede waterfilters worden steeds populairder

Gelukkig kan je zelf veel doen om de kwaliteit van je drinkwater te verbeteren. Dit is echt iets wat je zelf in de hand kan hebben, in tegenstelling tot veel andere bronnen van schadelijke stoffen zoals luchtvervuiling.

Een mooie oplossing is het gebruik van een waterfilter. Veel mensen gebruiken een waterkan met een klein filter erin. Dit is al een stapje in de goede richting, maar deze verwijdert vooral chloor en een paar andere stoffen (en daarvan slechts 15%). Medicijnresten halen ze er niet uit. Eerlijk gezegd is dat iets waar ik me nog het meest zorgen over maak.

Wil je voor bijna 100% verzekerd zijn van eliminatie van schadelijk stoffen waaronder medicijnresten dan is een permanente filter (op basis van zwaartekracht of een elektrische) die je installeert op je kraan een aanrader. Deze filter komt vaak samen met een grote of kleine tank in je gootsteenkastje waarin het water wordt bewaard. Een goed systeem hiervan is het EWO systeem. Klik hier als je daar iets meer over wilt lezen. 

Het verbeteren van de kwaliteit van jouw drinkwater kan je zelf in de hand hebben!

AquaTru, een nieuwe speler op de markt (tijdelijk 100 euro korting)

Een nieuwe speler op de markt is AquaTru, waar ik heel enthousiast over ben. Het is een elektrische filter waarvan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het 99% van alle schadelijke stoffen uit kraanwater verwijdert. (9)

Het maakt gebruik van verschillende reinigingssystemen (van grote tot kleine deeltjes) waardoor het heel efficiënt schadelijke stoffen kan verwijderen maar ook bacteriegroei in de tank geen kans maakt.

Met de fijnste reiniging (omgekeerde osmose) worden ook mineralen uit het kraanwater verwijderd (denk aan magnesium), iets wat eigenlijk niet wenselijk is. Mineralen hebben we juist hard nodig! Maar daar heeft het bedrijf een oplossing voor bedacht door een optie aan te bieden waardoor ze opnieuw worden toegevoegd. Hierdoor drink je gezond, vitaliserend water met maar liefst 72 mineralen! Zij bieden dit apparaat nu tijdelijk aan met 100 euro korting!  Wil je meer weten klik dan hier. 

Waarom kunnen wij het wel en de waterzuiveringsinstallaties niet?

Hoe kan het dat jij met een filtersysteem jouw kraanwater wel helemaal schoon krijgt en een grote, geavanceerde zuiveringsinstallatie niet?
De oplettende lezer zal zich dit misschien afvragen. Het antwoord daarop is dat dit op grote schaal theoretisch wel mogelijk is, maar het de reiniging van het water te duur maakt. En daar is geen geld voor. We zullen dus zelf het heft in eigen hand moeten nemen en zelf onze verantwoordelijkheid hiervoor moeten oppakken.  Zoals ook over de rest van onze gezondheid. We kunnen dit niet aan de overheid overlaten.

Detoxen betekent overigens hard werken voor je lichaam. Wat veel mensen niet weten is dat voeding en vooral supplementen hierbij een belangrijke rol spelen. Als je lichaam over onvoldoende voedingsstoffen beschikt kunnen gifstoffen niet goed worden afgevoerd en kan detoxen zelfs schadelijk zijn voor je lichaam.

Als je dit artikel waardevol vindt voor je gezondheid en vitaliteit help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan door middel van de social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat voor waterfiltersysteem heb jij? Ben je er enthousiast over en waarom?

Bronnen:

 1. https://www.rivm.nl/nieuws/kwaliteit-grond-en-oppervlaktewater-nog-onvoldoende
 2. https://www.rivm.nl/drinkwater/drinkwaterkwaliteit
 3. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drinkwater/documenten/beleidsnotas/2019/02/12/ketenaanpak-medicijnresten-uit-water
 4. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drinkwater/documenten/rapporten/2018/12/20/kwaliteit-drinkwater-van-nederlandse-drinkwaterbedrijven-2017
 5. https://www.ntvg.nl/artikelen/geneesmiddelen-de-watercyclus
 6. https://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2015-11-28
 7. https://echa.europa.eu/nl/-/chemicals-in-our-life-why-are-chemicals-important
 8. https://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/17/drinkwater-veilig-nee-1258319-a546310
 9. https://aquatruwater.nl/downloads/AquaTru_filter_prestaties.pdf
 10. https://www.vitens.com/pers-en-nieuws/blogarchief/kun-je-warm-water-uit-de-kraan-drinken

 

Reactie plaatsen

Meer advies over 

vitaliteit en gezondheid?

Er staan meer dan 300 waardevolle artikelen op je te wachten!