Boekentip: Huisarts Lieneke vraagt zich af of ze medicijnen of geneeskunde heeft gestudeerd.
3 min. leestijd

Boekentip: Huisarts Lieneke vraagt zich af of ze medicijnen of geneeskunde heeft gestudeerd.

‘Dokter, ik ben heel blij met uw adviezen. Maar ik heb één vraag: waarom heeft u mij die niet 20 jaar geleden gegeven?’ De (ex-)patiënt die deze zinnen tegen huisarts Lieneke van de Griendt uitsprak, was binnen tien dagen genezen van zijn diabetes. Inmiddels had hij er wel twintig jaar aan geleden en veel medicijnen voor geslikt. Logisch dus dat deze vraag bij hem op het puntje van zijn tong lag.

Grote kans dat dit gesprek van invloed is geweest op Lienekes besluit dit boek te gaan schrijven. De titel werd de – bijna filosofische – doordenker: ‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?’ De argumenten die ze in dit boek aandraagt om vastgeroeste overtuigingen los te laten en anders te gaan kijken naar chronische aandoeningen, zijn ijzersterk. Daarom vind ik dit boek echt een aanrader.

Ben je geïnteresseerd in gezondheid, dan is dit boek ook wat voor jou

Het is best bijzonder dat een huisarts een boek schrijft en daarin de kritiek op haar vakgebied niet schuwt, hoe opbouwend ook bedoeld. Je hebt beslist lef voor zoiets nodig. Dat ze begrijpelijke en toegankelijke taal gebruikt, maakt haar boodschap toegankelijk voor iedereen. Van artsen tot zorgverleners en van complementair werkende therapeuten tot geïnteresseerde consumenten. Jij en ik dus.

Heel helder legt Lieneke de biochemie uit van de diverse processen in het menselijk lichaam en hoe een verkeerde leefstijl op die vlakken de gezondheid sluipenderwijs onderuit haalt. Misschien nog belangrijker is wat ze aandraagt om het niet zo ver te laten komen of het tij te keren.

Huisarts Van de Griendt adviseert: laat het niet zover komen dat een verkeerde leefstijl je gezondheid onderuit haalt

Relevant is de vraag: ‘Wat mist het lichaam aan grondstoffen?’

Een boek vol aspecten waar regulier werkende artsen doorgaans geen aandacht voor hebben. Begrijpelijk, want een consult bij hen duurt meestal 10 à 20 minuten. Dat is volgens Lieneke echt te kort om steeds complexere en chronische problemen te ontwarren en te onderzoeken. Met medicijnen symptomen bestrijden, is dan wel mogelijk. Dit is dan ook wat er veel gebeurt.

Volgens Lieneke staat deze manier van werken in principe haaks op de Eed van Hippocrates (lees deze hieronder) waarin artsen beloven hun patiënten geen schade te doen.

Als je de oorzaak van een aandoening negeert, zitten mensen vaak de rest van hun leven aan die medicijnen vast. Het probleem blijft dan namelijk in stand.

Lieneke vertelt ze hoe ze door goed te luisteren naar haar patiënten plus vele uren studie, een nieuwe kijk op gezondheid en ziekte kreeg. Dat veranderde haar invalshoek voorgoed. Bij een consult ging het niet langer om de vraag ‘Welk medicijn past hierbij?’ maar om ‘Wat mist het lichaam aan grondstoffen?’

‘We staan aan de vooravond van een omwenteling in de geneeskunde’

Eenvoudig maar lumineus is haar idee om de geneeskunde anders te gaan organiseren door huisartsen in twee groepen te verdelen. De ene groep voor het ‘snelle werk’: kleine kwalen en chirurgische verrichtingen. De andere voor het werk dat meer tijd kost: chronische aandoeningen. Een voorstel dat navolging verdient, want dat de reguliere geneeskunde zich verder moet gaan ontwikkelen, maakt dit boek wel duidelijk. Bovendien gaat het om een urgente zaak.

Lieneke: ‘We staan mijns inziens aan de vooravond van een enorme omwenteling in de geneeskunde. Dat kan ook niet anders, willen we de tsunami aan chronische ziekten die op ons afkomt afwenden.’

Dit boek is weliswaar geschreven voor artsen, maar ook lekker leesbaar voor iedereen die meer wil weten over gezondheid.

Wie is Lieneke van de Griendt?

Lieneke van de Griendt studeerde af als huisarts in 1995. Ze woonde en werkte een aantal jaren op Aruba, Bonaire en Curaçao. In 1999 opende ze haar eigen huisartspraktijk in Schiedam, waar ze nog altijd met veel passie en een geweldig team van medewerkers haar vak uitoefent. Sinds enkele jaren verbreedt zij haar kijk op gezondheid en ziekte, waardoor haar liefde voor de geneeskunde een nieuwe impuls heeft gekregen.

www.huisartslienekevandegriendt.nl

Ter informatie hieronder nog even de Nederlandse artseneed. Het is maar dat je het weet!

‘Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik.’

Bep Romantschenko
Door

Bep Romantschenko

op 14 May 2021

Wat heb een geluk Lieneke vd Griendt is mijn huisarts

Reactie plaatsen

Meer advies over 

vitaliteit en gezondheid?

Er staan meer dan 300 waardevolle artikelen op je te wachten!