Too Many Requests
429
Too Many Requests

Alzheimer

Alzheimer en dementie is voor iedereen een schrikbeeld. Er komen steeds meer 50-ers die Alzheimer krijgen terwijl het vroeger vrijwel alleen bij ouderen voorkwam. Er komt steeds meer onderzoek dat aantoont dat onze voeding hier een belangrijke rol bij speelt. Het is hoog tijd dat meer mensen hiervan op de hoogte raken en zich bewust worden dat ze zelf een grote invloed hebben op al dan niet dement worden.